Actualités

perscommunicatie mbt IFIC - communiqué de presse sur IFIC

Beste collega’s

 

Het persagentschap Belga heeft zonet een artikel over IFICmet reacties van de AUVB-UGIB-AKVB gepost op hun website. Dit werd onmiddellijk al opgenomen in het nieuwsblad ( https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180426_03484023)

en zal wellicht wel weerklank krijgen.

WE DRINGEN ER OP AAN om een identieke communicatie te voeren en dit met één stem  te brengen (zie de boodschappen hieronder) en voor een externe communicatie door te verwijzen naar de AUVB-UGIB-AKVB: Yves Mengal – Daniël Schuermans – Kris Vaneerdewegh – Alda Dalla Valle – Josiane Fagnoul - de coördinatoren.

 

De volgende boodschappen wordt het best eenduidig herhaald indien u hierover vragen krijgt:

 • De AUVB-UGIB-AKVB slaat alarm omwille van de impact op het verpleegkundig beroep.
 • Er werd bij de indeling onvoldoende rekening gehouden met de eigenheid van het verpleegkundig beroep: (vb  klinisch reflecteren – specialisaties - verpleegkundige diagnose -verantwoordelijkheid – enz.).
 • De herschaling is niet steeds een garantie op een loonsverhoging en de communicatie hierover is onduidelijk.
 • De herschaling is gebaseerd op de functies waardoor de behaalde diploma’s en gevolgde opleidingen onvoldoende gevaloriseerd worden.
 • De AUVB-UGIB-AKVB vraagt een herziening aan  van de inschaling waarbij we voorstellen om rekening te houden met het classificatiemodel dat door de verpleegkundige beroepsgroepen werd voorgesteld.
 • De inschaling dreigt afbreuk te doen aan het attractiviteitsplan voor verpleegkundigen dat ook door minister De Block zou worden verder gezet.
 • De AUVB-UGIB-AKVB vreest op langere termijn voor een negatieve impact op de kwaliteit van de gezondheidszorg.

 

Met vriendelijke groeten

 

 

-------------------

 

Chers collègues

 

L'agence de presse Belga vient de publier un article sur l'IFIC avec des réflexions de l’AUVB-UGIB-AKVB, sur son site web. Cela a été immédiatement inclus dans le Nieuwsblad ( https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180426_03484023 ) et est susceptible d'être entendu.

 

NOUS INSISTONS sur une communication identique, d’une même voix (voir les messages plus bas), (correcte et prudente) et pour une communications externe les personnes de références sont pour l’AUVB-UGIB-AKVB : Yves Mengal - Daniël Schuermans - Kris Vaneerdewegh – Alda Dalla Valle – Josiane Fagnoul - les coordinateurs.

 

Si vous recevez des questions il est préférable de répéter les messages ci-dessous sans ambiguïté:

 • L’AUVB-UGIB-AKVB tire la sonnette d'alarme en raison de l'impact sur la profession infirmière.
 • La classification ne tient pas suffisamment compte de la spécificité de la profession infirmière (p. ex. réflexion clinique – spécialisations -diagnostic infirmier - responsabilité - etc.).
 • La classification n'est pas toujours une garantie d'une augmentation de salaire et la communication à ce sujet n'est pas claire.
 • La classification est basé sur la fonction, ce qui fait que les diplômes et les formations suivis ne sont pas suffisamment valorisées.
 • L’AUVB-UGIB-AKVB demande une révision de la classification en proposant de prendre en compte le modèle proposé par la profession infirmière.
 • La classification menace de détruire le plan d'attractivité pour les infirmiers, que le ministre De Block devait également poursuivre.
 • A plus long terme, nous craignons un impact négatif sur la qualité des soins de santé.

 

Cordialement

 

Computing & Dreams @ 2015